WA Modern1-1-01 Perspective WA Modern1-1-01

WAM01

พื้นที่ใช้สอย 74 ตรม. |   1 ห้องนอน   |   1 ห้องน้ำ  |   1 ห้องนั่งเล่น   |   1 ห้องทำงาน   |   1 ห้องครัว


ราคาแบบ 6,000 บาท
รายการราคาค่าก่อสร้าง (BOQ) 3,000 บาท
ค่ารับรองสถาปนิกและวิศวกร 3,000 บาท
สั่งยกชุด (แบบ+BOQ+หนังสือรับรอง) เพียง 11,000 บาท

 ค่าก่อสร้างโดยประมาณ 900,000 บาท