WA15_200926_0 WA15_200926_1 WA15_200926_2 WA15_200926_3

WA15

พื้นที่ใช้สอย 46 ตรม. |   1 ห้องนอน   |   1 ห้องน้ำ  |   1 ห้องนั่งเล่น   |   1 ห้องทานอาหาร พร้อมครัวขนาดเล็ก


ราคาแบบ 5,500 บาท
รายการราคาค่าก่อสร้าง (BOQ) 2,000 บาท
ค่ารับรองสถาปนิกและวิศวกร 2,500 บาท
สั่งยกชุด (แบบ+BOQ+หนังสือรับรอง) เพียง 9,000 บาท

 ค่าก่อสร้างโดยประมาณ 550,000 บาท