wa12 wa12 plan - 1wa12 plan - 2

WA12

พื้นที่ใช้สอย 166 ตรม. |   3 ห้องนอน   |   3 ห้องน้ำ  |   1 ห้องนั่งเล่น   |   1 ห้องครัว  |   1 ห้องทานอาหาร


ราคาแบบ 8,500 บาท
รายการราคาค่าก่อสร้าง (BOQ) 5,000 บาท
ค่ารับรองสถาปนิกและวิศวกร 5,000 บาท
สั่งยกชุด (แบบ+BOQ+หนังสือรับรอง) เพียง 17,500 บาท

 ค่าก่อสร้างโดยประมาณ 2,000,000 บาท