WA2-3-04 Tive1 WA2-3-04 Tive2 WA2-3-04-plan1 WA2-3-04-plan2

WA11

พื้นที่ใช้สอย 263 ตรม. |   3 ห้องนอน   |   4 ห้องน้ำ  |   1 ห้องนั่งเล่น   |   1 ห้องครัว  |   1 ห้องทานอาหาร   |   2 ที่จอดรถ


ราคาแบบ 15,000 บาท
รายการราคาค่าก่อสร้าง (BOQ) 6,000 บาท
ค่ารับรองสถาปนิกและวิศวกร 8,000 บาท
สั่งยกชุด (แบบ+BOQ+หนังสือรับรอง) เพียง 25,000 บาท

  ค่าก่อสร้างโดยประมาณ 3,200,000 บาท