WA2-3-03 Tive1 WA2-3-03 Tive2 WA2-3-03-plan1 WA2-3-03-plan2

WA10

พื้นที่ใช้สอย 270 ตรม. |   3 ห้องนอน   |   3 ห้องน้ำ  |   1 ห้องนั่งเล่น   |   1 ห้องทำงาน   |   1 ห้องครัว  |   1 ห้องทานอาหาร   |   2 ที่จอดรถ


ราคาแบบ 15,000 บาท
รายการราคาค่าก่อสร้าง (BOQ) 6,000 บาท
ค่ารับรองสถาปนิกและวิศวกร 8,000 บาท
สั่งยกชุด (แบบ+BOQ+หนังสือรับรอง) เพียง 25,000 บาท

  ค่าก่อสร้างโดยประมาณ 3,300,000 บาท