WA2-3-02 Tive1 WA2-3-02 Tive2 WA2-3-02-plan1 WA2-3-02-plan2

WA09

พื้นที่ใช้สอย 231 ตรม. |   3 ห้องนอน   |   3 ห้องน้ำ  |   1 ห้องนั่งเล่น   |   1 ห้องครัว  |   1 ห้องทานอาหาร   |   2 ที่จอดรถ


ราคาแบบ 12,000 บาท
รายการราคาค่าก่อสร้าง (BOQ) 5,000 บาท
ค่ารับรองสถาปนิกและวิศวกร 6,500 บาท
สั่งยกชุด (แบบ+BOQ+หนังสือรับรอง) เพียง 22,000 บาท

  ค่าก่อสร้างโดยประมาณ 2,800,000 บาท