WA2-3-01 WA2-3-01-plan1 WA2-3-01-plan2

WA08

พื้นที่ใช้สอย 191 ตรม. |   3 ห้องนอน   |   2 ห้องน้ำ  |   1 ห้องนั่งเล่น   |   1 ห้องครัว |   1 ห้องทำงาน


ราคาแบบ 10,000 บาท
รายการราคาค่าก่อสร้าง (BOQ) 5,000 บาท
ค่ารับรองสถาปนิกและวิศวกร 5,500 บาท
สั่งยกชุด (แบบ+BOQ+หนังสือรับรอง) เพียง 19,500 บาท

  ค่าก่อสร้างโดยประมาณ 2,300,000 บาท