WA1-3-02 WA1-3-02-plan

WA06

พื้นที่ใช้สอย 128 ตรม. |   3 ห้องนอน   |   2 ห้องน้ำ  |   1 ห้องนั่งเล่น   |   1 ห้องครัว


ราคาแบบ 8,500 บาท
รายการราคาค่าก่อสร้าง (BOQ) 4,000 บาท
ค่ารับรองสถาปนิกและวิศวกร 4,500 บาท
สั่งยกชุด (แบบ+BOQ+หนังสือรับรอง) เพียง 15,000 บาท

  ค่าก่อสร้างโดยประมาณ 1,550,000 บาท