WA1-2-02 WA1-2-02-plan

WA04

พื้นที่ใช้สอย 80 ตรม.   |    2 ห้องนอน    |    2 ห้องน้ำ    |    1 ห้องนั่งเล่น    |    1 ห้องครัว


ราคาแบบ 6,500 บาท
รายการราคาค่าก่อสร้าง (BOQ) 3,000 บาท
ค่ารับรองสถาปนิกและวิศวกร 3,500 บาท
สั่งยกชุด (แบบ+BOQ+หนังสือรับรอง) เพียง 12,000 บาท

 ค่าก่อสร้างโดยประมาณ 960,000 บาท