WAmaterial

1) รายการพื้น

 1. พื้นคสล.ผิวปูกระเบื้องดินเผาชนิดไม่เคลือบ ขนาด 8”x8”,12”x12”
 2. พื้นคสล.ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 60×60 cm
 3. พื้นคสล.ผิวปูกระเบื้องเซรามิค
 4. พื้นไม้ลามิเนต
 5. พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย

หมายเหตุ

 • งานพื้นทุกชนิด ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำด้วยฝีมือประณีต ได้ระดับ,ได้ฉาก,ตรงแนว,และจะต้องให้ช่างที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะ
 • สีของกระเบื้อง กำหนดในการออกแบบ หรือโดยเจ้าของ
 • สียาแนวกระเบื้อง ให้ใช้สีเหมือนกระเบื้อง หรือในกรณีที่ไม่มีสี ให้ใช้สีใกล้เคียง
 • SLOPE ของพื้น ห้องน้ำ,ระเบียง,ดาดฟ้า หรือส่วนอื่นๆ ที่โดนน้ำ SLOPE ของพื้น จะต้องระบายน้ำได้ดี
 • พื้นห้องน้ำ,ระเบียง,ดาดฟ้า ให้ผสมน้ำยากันซึม  ในคอนกรีตก่อนที่จะเท เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำ
 • การเท TOPPING ของพื้นขัดมันหรือพื้นใดๆ ก็ตาม พื้นนั้นจะต้องไม่มีแอ่งและมีความเรียบสม่ำเสมอกันตลอดทั้งผืน
 • ในการเทคอนกรีตพื้นดาดฟ้า หรือส่วนของหลังคา SLAB ที่อาจมีการรั่วซึมเข้าไปภายในอาคารในอนาคต ให้เตรียมงานเทคอนกรีตให้เสร็จภายในครั้งเดียว  โดยห้ามหยุดแล้วเทในวันต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการรั่วซึมของน้ำบริเวณรอยต่อ
 • ในกรณีที่พื้น คสล. เป็น SLAB ON GROUND ใต้พื้นส่วนนั้นจะต้องถมทรายรดน้ำให้ชุ่ม แล้วอัดให้แน่นอย่างน้อย 30 cm หรือเต็มหน้าคานหรือตามที่ระบุในแบบ และปูพลาสติกชนิดหนากันความชื้นก่อนผูกเหล็กเทคอนกรีต
 • งานติดตั้งพื้นไม้ LAMINATE ให้เตรียมพื้น คสล.ผิวขัดมันไว้ และในส่วนของการติดตั้งพื้นไม้ ให้ใช้ช่างของทางของบริษัทผู้ผลิต

 

2)รายการผนัง

 1. ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น ผิวฉาบปูนเรียบทาสี
 2. ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นสองชั้น ผิวฉาบปูนเรียบทาสี
 3. บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 1/2”x4”

หมายเหตุ

 • จะต้องมีระยะของเสาเอ็น และทับหลังทุกช่วงระยะมาตรฐานของผู้ผลิตอิฐชนิดนั้น  โดยใช้เหล็ก 2-∅9 มม. (ป-∅6 มม. @ 0.15 ม.) หรือตามแบบวิศวกรรม
 • ผนังที่หยุดลอยทั้งแนวนอนและแนวตั้งที่ไม่ชนท้องคาน จะต้องมีเอ็น ค.ส.ล. เทปิด รวมผนังส่วนหยุดเหนือฝ้าเพดาน
 • จะต้องมีเอ็นรอบวงกบประตู , หน้าต่างใช้เหล็ก 2-∅9 มม. ป-∅6 มม. @ 0.15 ม.)
 • การฉาบปูนบริเวณที่ผนังอิฐต่อกับโครงสร้างคอนกรีต เช่น เสา,คานหรือเอ็นคสล.ต่างๆ ก่อนที่จะทำการฉาบปูนให้ติดตั้งลวดตาข่ายกรงไก่ ระยะห่างตาขนาด 3/4” กว้าง 0.30ม. ตอกตะปูคอนกรีตยึดยาวตลอดแนวรอยต่อนั้นๆ แล้วจึงฉาบปูนรองพื้น
 • ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างที่มีฝีมือและประสบการณ์
 • ก่อนฉาบปูนหรือก่ออิฐผนังจะต้องราดน้ำให้เปียกโดยทั่ว
 • ปูนฉาบใช้ทรายละเอียดที่ร่อนตะแกรงตามมาตรฐาน  วสท.
 • กระเบื้อต้องแช่น้ำก่อนปู

 

3)รายการฝ้าเพดาน

 1. เพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9mm. ขอบลาดเอียงตีชนชิด ผิวรอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
 2. เพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9mm. ชนิดกันชื้นขอบลาดเอียงตีชนชิด ผิวรอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
 3. เพดานไม้ระแนง CONWOOD 3″ ตีชนชิด โครงเคร่าเหล็กกล่อง 1″x1″ @0.60m

หมายเหตุ

 • ฝ้าเพดานกำหนดให้แขวนด้วยโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี C-LINE และการติดตั้งจะต้องแข็งแรงและได้แนวระดับเสมอกัน
 • วิธีการติดตั้งโครงเคร่าจะต้องติดตั้งให้ได้ระดับแนว ฝ้าจะต้องไม่ตกท้องช้างและจะต้องแข็งแรง
 • วัสดุสำหรับยาแนวรอยต่อ ให้ใช้ปูนและเทปอุดแนวรอยต่อสำหรับยิปซัมเท่านั้นและแนวรอยต่อต่างๆจะต้องไม่เกิน 1/2 ซม.
 • ฝ้าเพดานใต้พื้นห้องน้ำให้เตรียมช่องตรวจขนาด 0.60×0.60 ม. ยึดขอบอลูมิเนียมทั้งตัวช่องและแผ่น เฉพาะตัวแผ่นให้ยึดกากบาททแยงมุมกันบิดงอ การยึดและทำช่องเปิด-ปิดจะต้องแข็งแรง

 

4)รายการบันได

 • รายระเอียดอยู่ในแบบขยายบันได

 

5)รายการสุขภัณฑ์

 • สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบใช้สีขาว AMERICAN STANDARD หรือเทียบเท่า
 • อุปกรณ์ก๊อกน้ำและน้ำทิ้ง ให้เป็นสเตนเลสแท้ หรือทองเหลือชุบโครเมี่ยม ตามแต่ข้อพิจารณาของผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

 

6)รายการแบบประตู – หน้าต่าง

 • รายละเอียด ดูในแบบขยายประตู-หน้าต่าง
 • บานประตู หน้าต่างไม้ วงกบไม้ จะต้องไสให้เรียบไม่มีเสี้ยน ไม่มีตาและเข้าไม้จะต้องสนิทได้มุมได้ฉาก ไม้บานประตู หน้าต่างจะต้องไม่มีตาไม้
 • มือจับทำด้วยสเตนเลสผิวด้าน
 • ขนาดและความหนาของอลูมิเนียมทุกอัน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกร, ผู้ควบคุมงาน หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างและจะต้องไม่เล็กหรือยาวกว่าที่ระบุไว้ในแบบหรือรายการ โดยมีความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ (ALLOWABLE TOLERANCE)

 

7)รายการหลังคา

 1. หลังคามุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต  ซีแพค หรือเทียบเท่า รุ่น สี กำหนดในแบบ อุปกรณ์ครอบสัน ตามมาตรฐานผู้ผลิต
 2. หลังคามุงกระเบื้องล้านนา ขนาด รุ่น สี กำหนดในแบบ  อุปกรณ์ครอบสัน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

หมายเหตุ

 • การติดตั้งหลังคาให้รองด้านล่างด้วย แผ่นสะท้อนความร้อน PE
 • ไม้เชิงชาย CONWOON 8″ ทับด้วย 6″ ทาสีน้ำอะคริลิค
 • แปเหล็กรูปพรรณ ระยะห่างระหว่างแปใช้ตามแบบขยายวิศวกรรม
 • หลังคาในส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมดให้ทาสีกันสนิมอย่างน้อย 2 รอบ และทาสีจริงทับอย่างน้อย 1 รอบ หรือทาจนสีเรียบสนิท
 • กันสาด คสล. ผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบให้ผสมน้ำยากันซึม
 • ดาดฟ้าให้ผสมน้ำยากันซึมลงในคอนกรีตก่อนที่จะทำการเท เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำ

 

8)รายการสี

 1. เพดานใช้สีน้ำอะคริลิค สำหรับทาภายใน ชนิดด้าน สีกำหนดในแบบ
 2. ผนังภายในใช้สีน้ำอะคริลิค สำหรับทาภายใน ชนิดด้าน สีกำหนดในแบบ
 3. ผนังภายนอนใช้สีน้ำอะคริลิค สำหรับทาภายนอก ชนิดด้าน สีกำหนดในแบบ
 4. วงกบ-บานประตู หน้าต่าง ย้อมแลกเกอร์ หรือยูริเทนกึ่งเงากึ่งด้าน สีธรรมชาติ
 5. งานสีไม้เทียม ทาสีน้ำอะคริลิค สีกำหนดในแบบ
 6. งานโชว์เหล็กหลังคาให้ทาสีน้ำมันดำด้าน หรือกำหนดในแบบ

หมายเหตุ

 • ในการทาสีให้ทาสีรองพื้นก่อน 1 ชั้นแล้วจึงทาสีจริงทับอย่างน้อย 2 ชั้นหรือจนกว่าเนื้อสีจะเรียบสนิท โดยในการทาแต่ละครั้งต้องทิ้งระยะให้ห่างกันอย่างน้อย 3 ชั่วโมง และห้ามทาสีในขณะที่มีอากาศชื้น
 • ในการทาสีโครงสร้างเหล็ก ให้ทาสีกันสนิม 2 ชั้นโดยทั่ว รวมทั้งจุดเชื่อมต่อทั้งหมด
 • ห้ามใช้สีที่ใช้ในที่อื่นๆ หรือสีหมดอายุการใช้งานมาใช้ในโครงการ