ขั้นตอนการสั่งซื้อแบบบ้าน Worthy Asset

 • 1st

  SELECT DRAWING

  เลือกแบบที่ท่านถูกใจ และตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้น

 • 2nd

  SITE PLANING

  ทำการวางแบบแปลนลงบนที่ดินของท่านตามโฉนดที่ท่านส่งมา ซึ่งสามารถปรับแต่งแบบบ้านได้ตามที่ท่านต้องการ

 • 3rd

  DRAWING

  เราจะทำการจัดทำแบบก่อสร้างโดยใช้เวลาไม่เกิน 30 วัน

 • 4th

  PAYMENT

  ทำการชำระเงินพร้อมรับแบบก่อสร้าง สามารถดำเนินงานก่อสร้างได้ทันที

1.เลือกแบบที่ถูกใจ และติดต่อเรา

 • เลือกแบบแปลนที่ท่านถูกใจ
 • กำหนดรูปแบบ/สไตล์ หรือข้อมูลเพิ่มเติมของบ้านที่ท่านอยากอยู่อาศัย เช่น เน้นโล่ง โปร่ง ต้องการชาน ระเบียงเพิ่มตามจุดต่างๆ (ไม่มีก็ได้) เราจะนำมาเป็นข้อมูลพิจารณาในการออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของท่านมากขึ้น เช่น การเลือก สี วัสดุ ดีเทลอื่นๆ 
 • งบประมาณที่ท่านมีสำหรับงานก่อสร้างอาคาร (เราจะพิจารณาเรื่องการออกแบบให้เข้ากับงบประมาณที่ท่านมี)
 • ขนาดที่ดินและขนาดตัวบ้าน (รบกวนผู้สนใจส่ง สำเนาโฉนดที่ดินฉบับเท่าตัวจริง หรือส่งไฟล์สแกนโฉนดฉบับเท่าตัวจริง ให้กับทางเราเพื่อพิจารณาการวางผังบริเวณบ้าน เกี่ยวกับระยะร่นตามกฏหมาย)
 • รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมหากมี
 • หมายเหตุ : สามารถปรับแก้แบบเพิ่มเติมให้ตรงตามความต้องการของท่านได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง หากเกินกว่านั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์ คิดราคาค่าเขียนแบบเพิ่มครั้งละ 500 บาท

2.เราจะติดต่อกลับ พร้อมแบบแปลนที่วางลงบนที่ดินของท่าน ตามโฉนดที่ท่านส่งมา

 • กรณีที่แบบแปลนสามารถวางลงบนที่ดินของท่านได้ เราจะติดต่อกลับพร้อมสรุปรายละเอียดแบบ เพื่อดำเนินการออกแบบในขั้นตอนต่อไป
 • กรณีที่แบบแปลนไม่สามารถวางลงบนที่ดินของท่านได้ เพราะอาจติดข้อกำหนดทางกฏหมาย เราจะติดต่อกลับ พร้อมเสนอทางเลือกให้ท่านได้พิจารณาคือ
  • เลือกแบบแปลนใหม่ให้มีขนาดพอดีกับที่ดินของท่าน
  • หรือทำการปรับแบบแปลนให้สอดคล้องกับรูปร่างที่ดินของท่าน แล้วเราจะติดต่อกลับพร้อมแบบแปลนที่วางลงบนที่ดินของท่านตามโฉนด (ใช้เวลาไม่เกิน 7วัน) และสรุปรายละเอียดแบบอีกครั้ง

3.ทางเราจะทำการจัดทำแบบก่อสร้างโดยใช้เวลาไม่เกิน 30 วัน โดยท่านจะได้รับ

 1. แบบก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม, แบบโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา, แบบงานระบบไฟฟ้าและแบบงานระบบสุขาภิบาล (ทั้งหมด 2 ชุด)
 2. B.O.Q หรือ รายการรายละเอียดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งอาคารอย่างละเอียด ใช้เปรียบเทียบกับราคาค่าก่อสร้างที่เสนอโดยผู้รับเหมาฯ และใช้ในการขอยื่นกู้ธนาคาร
 3. หนังสือรับรองจากสถาปนิก,วิศวกร และรายการคำนวณโครงสร้างทางวิศวกรรม เพื่อใช้ประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

4.ชำระค่าแบบบ้าน

 • ทางเราขอเก็บค่ามัดจำก่อน เป็นจำนวนเงิน 30% ของค่าแบบ ในการจัดทำแบบร่าง และการวางผังอาคาร
 • โดยชำระผ่านธนาคาร
  • ชื่อบัญชี นายณัฐพล กุณา และ/หรือ นายธนพัฒน์ ข้ามสาม
  • ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เลขบัญชี 667-406140-0
  • (กรุณาส่งสำเนาเอกสารหรือติดต่อเราเพื่อยืนยันการชำระเงิน)
 • เมื่อแบบเสร็จสมบูรณ์ ชำระเงินอีก 70% ของค่าแบบ ได้ 3 ทาง ได้แก่
  • ชำระผ่านธนาคาร แล้วทางเราจะส่งมอบแบบตามที่อยู่ของท่านทางไปรษณีย์
  • ชำระได้โดยตรงพร้อมรับแบบ (ทางเราจะส่งมอบแบบถึงบ้านท่าน ในกรณีที่ท่านอยู่จังหวัดเชียงใหม่-ลำปาง-ลำพูน)
  • ชำระผ่านไปรษณีย์ (เราจัดส่งแบบไปยังไปรษณีย์ใกล้บ้านท่าน โดยใช้วิธีเรียกเก็บเงินปลายทาง)

5.หากตัวแบบเกิดข้อผิดพลาด หรือไม่สามารถยื่นก่อสร้างได้ ทางเรายินดีปรับแก้แบบให้ท่านใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

บริการเขียนแบบบ้าน

1.หากท่านมีแบบบ้านที่สนใจทางเราบริการเขียนแบบก่อสร้างพร้อมประมาณราคา และทำหนังสือรับรองจากสถาปนิกและวิศวกร โดยท่านสามารถสั่งซื้อแบบบ้านแยกชุดได้ตามความต้องการของท่าน ซึ่งทางเราได้คิดค่าบริการดังนี้

 • ค่าบริการเขียนแบบบ้าน
  • 80 บาท/ตารางเมตร (กรณีแบบบ้านมีพื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร)
  • 75 บาท/ตารางเมตร (กรณีแบบบ้านมีพื้นที่ 150 ตารางเมตรขึ้นไป)
  • หมายเหตุ : สามารถปรับแก้แบบเพิ่มเติมให้ตรงตามความต้องการของท่านได้ไม่เกิน 2 ครั้ง หากเกินกว่านั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์ คิดราคาค่าเขียนแบบเพิ่มครั้งละ 500 บาท
 • ค่าบริการจัดทำ รายการประมาณการวัสดุก่อสร้างและราคาค่าก่อสร้าง (ฺB.O.Q.)
  • 15 บาท/ตารางเมตร
 • ค่าบริการจัดทำหนังสือรับรองจากสถาปนิกและวิศวกร
  • 30 บาท/ตารางเมตร สำหรับค่าจัดทำหนังสือรับรองจากสถาปนิก
  • 30 บาท/ตารางเมตร สำหรับค่าจัดทำหนังสือรับรองจากวิศวกร

2.หากท่านต้องการให้ทางเราออกแบบบ้านใหม่ตั้งแต่ต้น ทั้งกระบวณการ ทางเราคิดค่าบริการ  3% ของราคาค่าก่อสร้าง

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ/สอบถาม : 090-891 0509 , 081-028 6856

LINE-id : jj-james (คุณเจมส์) new_architect (คุณนิว)

E-mail : citydeveloper999@gmail.com

ติดตามเราได้ที่ : facebook.com/worthyasset